Xin Chào mừng bạn đến bài 2

Chào buổi sáng = Good morning Chúc ngủ ngon = good night Bạn đi ngủ lúc mấy giờ = What time do you go to sleep Mình đi ngủ lúc 10 = I went to bed at ten What time do you get up? = Bạn ngủ dậy lúc mấy giờ? Anh đói = I’m […]

Xin Chào mừng bạn đến bài 1

Hi = Xin chào Hello chào bạn = Hello Mình tên là Steeve = My name is Steeve Bạn tên là gì = What’s your name / What your is your name Rất vui được gặp bạn= Nice to meet you ở đâu = Where Bạn từ đâu đến = where are you from ? […]