Hi = Xin chào

Hello chào bạn = Hello

Mình tên là Steeve = My name is Steeve

Bạn tên là gì = What’s your name / What your is your name

Rất vui được gặp bạn= Nice to meet you

ở đâu = Where

Bạn từ đâu đến = where are you from ?

Bạn sống ở đâu = Where do you live ?

Bạn làm nghề gì? = What do you do ?

What is your job = Công việc của bạn là gì?

Tôi là giáo viên = I’m a teacher

Tôi là học sinh = I’m a student

Tôi làm nghề lập trình viên = I work as a programmer

Tôi làm trong ngành kinh doanh = I work in sales

Tôi ở nhà trông con = I stay at home and look after the children

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *